ИКОНА СВЕТОГ ЦАРА ЛАЗАРА ПРОМИРОТОЧИЛА.

(scroll down for russian and english languages)

Драга браћо и сестре,

Драги пријатељи слебденици духа наших витешких предака!

Имамо част и духовну обавезу да поделимо са Вама једно знамење, односно „чудо“, како хришћанска традиција то такође назива, а које смо открили пре неколико дана.

Уочи Видовдана, једна од најважнијих икона Краљевског Реда Витезова – икона Светог великомученика Цара Лазара – је промироточила на мноштво места, а највише у пределу његове главе.

Мироточење икона, забележено је више пута на многим местима широм света. И премда су мироточења највише везана за иконе у црквама, догађало се да замироточе и у домовима хришћана.

Мироточење икона несумњиво је у хришћанској традицији “знак одозго”. Оне најчешће упозоравају вернике на покајање и јачање вере.

Православно светоотачко учење нам говори да се мироточење прима са страхом и трепетом. Јасно је да је то тајанствена појава, а неизвесно је да ли је она гласник доброг или лошег.

Да ли нам Свети Цар Лазар мироточењем даје знак да будемо опрезни јер наступају невоље и страдања, или је то напротив радостан знак да се срби поново враћају Богу, обнављају душу и  њихов древни витешки кодекс?

Треба  се према њему односити пажљиво, без егзалтације. Свети јеванђелист Марко каже: „Можеш само да се дивиш ономе што не разумеш, а немој се дрзнути да га одбациш…“

28. јуна 1389/6897 године, односно 15. јуна по старом календару на Газиместану се одвио „Косовски бој“ –  једна од највећих битака средњевековне витешке историје.

Видовдан је најзначајнији српски празник и представља сећање на све погинуле српске витезове у свим ратовима.

Свети великомучениче Царе Лазаре и сви витезови србски, молите Бога за нас +

ИКОНА СВЯТОГО ЦАРЯ ЛАЗАРЯ ЗАМИРОТОЧИЛА.

Дорогие братья и сестры,

Дорогие друзья, последователи духа наших витяжеских предков!

Имеем честь и духовное обязательство поделиться с вами знамением или «чудом», как это тоже называет христианская традиция, которое мы обнаружили несколько дней назад.

Накануне Видовдана одна из важнейших икон Королевского Ордена Витязей – икона Святого Великомученика Царя Лазаря – замироточила во многих местах, больше всего в области его головы.

Мироточение икон наблюдалось много раз во многих местах по всему миру. И хотя мироточение в основном связано с иконами в церквях, случалось, что оно происходило и в домах христиан.

Мироточение икон, несомненно, в христианской традиции является «знаком свыше». Обычно оно предостерегает верующих покаяться и укрепить свою веру.

Православное учение святых отцов говорит нам, что мироточение принимается со страхом и трепетом. Понятно, что это загадочное явление, но неясно, является ли оно предвестником добра или зла.

Дает ли нам Святой Царь Лазарь знак быть осторожным, ибо наступают страдания и беда, или же, наоборот, это радостный знак того, что сербы возвращаются к Богу, обновляют свои души и свой древний витяжский кодекс?

К мироточению нужно относиться осторожно, без восторга. Святой Евангелист Марк говорит: «Ты можешь только восхищаться тем, чего не понимаешь, и не смей отвергать это …»

28 июня 1389/6897 года, то есть 15 июня, согласно старому календарю, на Газиместане произошла Косовская битва – одно из величайших сражений средневековой витяжской истории.

Видовдан является самым важным сербским праздником и представляет память о всех сербских витязях, погибших во всех войнах.

Святой Великомучениче Царе Лазаре  и все святые сербские витязей, молите Бога о нас +

AN ICON OF SAINT TSAR LAZAR BEGAN STREAMING MYRRH.

Brothers and sisters,

Dear friends and followers of the spirit of our knightly ancestors!

We have the hounour and spiritual obligation to share with you an omen, also referred to as a „miracle“, in Christian tradition, which we discovered a few days ago.

In the eve of Vidovdan, one of the most important icons of the Royal Order of Knights – the icon of Saint Great Martyr Tsar Lazar began streaming myrrh on many spots, mostly in the region of his head.

Myrrh-streaming has been recorded a lot of times at many places around the world. Although it is mostly connected to icons in churches, it can also occur in the homes of Christians.

In Christian tradition, myrrh-streaming is undoubtedly a „sign from above“. Most of the time they warn believers to repent and to strenghten their faith.

The teachings of orthodox holy fathers tell us that myrrh-streaming should be perceived with fear and trembling. It is clear that it is a mysterious phenomenon, but it is uncertain whether it is a herald of the good or the bad.

Does Saint Tsar Lazar in this way give us the sign to be cautious because troubles and suffering are ensuing, or is it a joyous sign that the Serbs are again turning to God, renewing their souls and ancient knight code?

Nevertheless, it should be referred to carefully,  without exaltation. Mark the Evangelist says: „You can only admire the thing you cannot understand, but don’t you dare dismiss it…“

On 28 June 1389/6897, i.e. 15 June according to the old calendar, the Battle of Kosovo – one of the greatest battles of the medieval knight history, happened at Gazimestan.

Vidovdan is the most important Serbian holiday and it represents the remembrance of all the Serbian knights killed in all the wars.

Saint Great Martyr Tsar Lazar all saint Serbian knights, pray to God for us

ВИТЕЗ ФЕСТ 2020 +

ВИТЕЗ ФЕСТ 2020, најава – Витешка песма

                                         ВИТЕЗ ФЕСТ 2020 +

                   (scroll down for english and russian languages)

 

 

Драги поштоваоци србског витешког кода и наслеђа,

Драга браћо и сестре, пријатељи,

 

Како је Управни Одбор Краљевског Реда Витезова већ најавио, ВИТЕЗ ФЕСТ планиран од 06. до 12.априла 2020. године, не може да се одвије због ванредног стања у целом свету, који је изазвала вирусна пандемија.

 

Међутим, ову ванредну ситуацију треба да прихватимо и искористимо као прилику да се смиримо, опустимо, помолимо се, учинимо нешто креативно и лепо, испунимо светлошћу своју душу и свој живот.

 

Загрлите свог супружника, своју децу и родитеље, играјте се са њима, разговарајте, дружите се, смејте се, радите вежбе, направите леп оброк за себе и људе које волите!

 

Драги пријатељи, дошло је време када је требало да Вам представимо одабране врхунске научнике, уметнике, предавања и филмове научно – културно – просветитељског дела ВИТЕЗ ФЕСТ-а под именом НЕДЕЉА ВИТЕШТВA.

 

Одлучили смо да традиционални термин фестивала испоштујемо, зато Вам предлажемо да конструктивно проведете своје време, и погледате заједно програме наших прошлогодишњих фестивала које смо селектовали за Вас, а које ћемо с радошћу објавити на нашу фејсбук страну https://www.facebook.com/vitezfest/ , од понедељка 06. до недеље 12. априла, када је фестивал и био планиран.

 

Пустићемо  Вам програме која зраче светлошћу и одишу надом, вером, љубављу и витештвом.

 

Желимо да Вас обрадујемо, окрепимо, умиримо и наградимо.

Витез је светлост, радост и нада.

Дух витеза и принцезе је умилан, смирује и успокојава човека.

Улива нам наду да гледамо у будућност са вером.

 

Желимо Вам да уживате са нама, да Вам се срца поред нас отворе, а ВИТЕЗ ФЕСТ-ом и љубављу испуне!

 

Са вером у витешку победу!

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ +

 

УО ВИТЕЗ ФЕСТ-а и

КРАЉЕВСКИ РЕД ВИТЕЗОВА

KNIGHT FEST 2020 +

 

Dear admirers of the Serbian knight code and heritage,

Dear brothers and sisters, dear friends,

 

As the Board of Directors of the Royal Order of Knights have already announced, the KNIGHT FEST which was planned to take place from 6 till 12 April 2020, cannot happen due to the state of emergency in the entire world, caused by the virus pandemic.

 

However, this state of emergency should be accepted and used as an opportunity to calm down, unwind, pray, do something creative and nice, enlight our soul and life.

 

Hug your spouse, your children and parents, play, talk, socialize with them, laugh, exercise, cook a nice meal for yourself and the people you love.

 

Dear friends, we decided to acknowledge the traditional date of the festival, therefore we suggest that you spend your time constructively, and watch together the programmes of our previous festivals, which we selected for you, and which we will joyfully post on our facebook page https://www.facebook.com/vitezfest/, from Monday, 6 April to Sunday, 12 April when the festival was originally planned.

 

We will play for you the programmes enriched with hope, faith, love and knighthood. 

We would like to bring you joy, give you strength, calm and award you.

The knight is light, joy and hope.

The spirit of the knight and princess is endearing and it appeases man.

It gives us hope to behold the future in faith.

We would like you to enjoy with us, to open your hearts and fill them with the KNIGHT FEST and love!

 

With faith in the knight victory!

 

CHRIST IS RISEN! – HE IS RISEN INDEED!

 

Board of directors of the KNIGHT FEST

& ROYAL ORDER OF KNIGHTS

   ВИТЯЗЬ ФЕСТ 2020 +

 

Уважаемые поклонники сербского витяжеского кода и наследия,

Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья,

 

Как уже объявил Управляющий Комитет Королевского Ордена Витязей, ВИТЯЗЬ ФЕСТ, запланированный в период с 6-ого по 12-ое апреля 2020-ого года, не может состояться из-за чрезвычайной ситуации во всем мире, вызванной вирусной пандемией.

Однако, мы должны принять и использовать эту чрезвычайную ситуацию как возможность успокоиться, расслабиться, помолиться, сделать чего-то творческого и хорошего, наполнить душу нашу и нашу жизнь светом.

Обнимите своего супруга или супругу свою, своих детей и родителей, играйте с ними, общайтесь, дружите, смейтесь, делайте упражнения, приготовьте вкусную еду для себя и для тех которых вы любите!

Дорогие друзья, мы решили соблюдать традиционный термин фестиваля, поэтому и предлагаем вам по-творчески провести свое время и всем вместе просмотреть программы наших прошлогодних фестивалей, которые мы выбрали для вас, и которые с большей радостью объявим на нашей фейсбук странице https://www.facebook.com/vitezfest/, с понедельника, 6-ого апреля, по воскресенье, 12-ое апреля, в то самое время когда и был запланирован фестиваль.

Мы вам покажем те программы, котрые блестят светом и пахнут надеждой, верой, любовью и витяжеством.

У нас желание сделать вас счастливыми, укрепить вас, успокоить и наградить вас.

Витязь – это свет, радость и надежда.

Дух витязей и принцесс милый, успокаивающий и приятный для человека.

Он дает нам надежду с верой смотреть в будущее.

Желаем, чтобы вы вместе с нами наслаждались, чтоб открыли нам свои сердца, и чтобы ваши сердца ВИТЯЗЬ ФЕСТ-ом и любовью выполнились!

С верой в витяжескую победу!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ +

Управляющий Комитет ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а

и КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ВИТЯЗЕЙ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ВИТЕЗ ФЕСТ 2020 +

(scroll down for english and russian languages)

 

Поштовани пријатељи,

 

У име Управног Одбора Краљевског Реда Витезова, обавештавамо Вас да ове године, ВИТЕЗ ФЕСТ – Међународни фестивал витешке културе и традиције, на Београдској Тврђави, који се организује у сарадњи са Градом Београдом, Београдском тврђавом, Туристичком организацијом Србије, са благословом Његове Светости Патријарха српског Иринеја, а под покровитељством Њ.К.В. Кнегиње Линде Карађорђевић, неће бити у могућности да окупи своје витешке пријатеље из целог света, своје партнере и учеснике, као ни своју публику деце, родитеља, породица и туриста, као што то ради већ 17.година, за најлепше празнике посвећене деци – Врбицу и Цвети.

 

ВИТЕЗ ФЕСТ који је био планиран од 06. до 12.априла 2020. Године, не може да се одвије због ванредног стања у целом свету, који је изазвала вирусна пандемија.

 

Краљевски Ред Витезова и и ВИТЕЗ ФЕСТ ће бити стрпљиви, и са вером и љубављу ће се потрудити да одложи и одржи свој научно – културно – просветитељски део фестивала под именом „Недеља витештвa“, чим то буде било могуће. Тај сектор фестивала у сарадњи са Музејом југословенске кинотеке, представља јако важну страну деловања ВИТЕЗ ФЕСТ-а, пошто представља нашој публици одабране представнике наше духовне, сликарске, научне, историјске, дипломатске, и музичке сцене, кроз врхунска предавања, мини концерте, као и класике светског витешког филма.

 

Недеља Витештва кроз своје програме указује на период витештва који не само да представља ратнички сталеж са кодексом понашања којег се сваки витез мора придржавати, већ и на сам дух витешког времена који представља веру, наду и љубав. Такав дух и завет некада је владао Београдом, Србијом и шире, а наша је чежња да се врати

.

Бодрост, чујност и сублимирање свега оног исправног код витезова тада су били, као и сада присутни, али је преко потребно вратити ту витешку светлост у наша срца, ради опстанка древног и божанског витешког наслеђа…сна и идеала сваког детета у нама.

ВИТЕЗ ФЕСТ ће Вам с радошћу јавити чим буде у могућности,  датум представљања и ове године, своје «Недеље витештва»!

 

Са вером у витешку победу!

ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ +

 

УО ВИТЕЗ ФЕСТ-а и

КРАЉЕВСКИ РЕД ВИТЕЗОВА

KNIGHT FEST 2020 +

 

Dear friends,

 

On behalf of the Board of  Directors of the Royal Order of Knights, we would like to inform you that, this year, the Knight Fest – the International Festival of knight culture and tradition, at the Belgrade Fortress, which is organised in cooperation with the City of Belgrade, the Belgrade Fortress, Tourist Organisation of Serbia, with the blessing of his Holiness patriarch Irinej of Serbia, under the auspices of H.R.H. Princess Linda Karadjordjevic, will not be able to gather its knight friends from all over the world, its partners and participants, as well as its audience – children and their parents, families and tourists, as it has been doing for the last 17 years on the most beautiful holidays dedicated to children – Lazarus Saturday and Palm Sunday.

 

The Knight Fest which was planned from 6 to 12 April 2020, cannot take place due to the state of emergency all over the world, which was caused by viral pandemic.

 

The Royal Order of Knights and Knight Fest will be patient and, with faith and love will do their best to postpone and hold their scientific, cultural and educational part of the festival under the name of the „Week of Knighthood“, as soon as possible. This sector of the festival, in cooperation with the Museum of Yugoslav Cinematography, represents a very important part of operations of the Knight Fest, because it represents to our audience the chosen people of our spiritual, artistic, scientific, historical, diplomatic, and music scenes, through quality lectures, mini concerts, as well as classic knight films.

 

The Week of Knighthood through its programmes points at the period of knighthood, which not only represents wariors with the code of conduct which must be obeyed by every single knight, but also the spirit of the knighthood time which represents faith, hope and love. Such spirit and vow used to rule Belgrade, Serbia and beyond, and it is our longing to return it.

 

Bravery, sense of duty and sublimation of everything righteous in knights’ behaviour were present then, as well as today, but it is necessery to bring back the knight light to our hearts, so that the ancient and divine knight heritage can survive…which is a dream and ideal of a child within us.

 

The Knight Fest will inform you joyfully, as soon as possible, of the date of this year’s Week of Knighthood!

 

With faith in the knight victory!

CHRIST IS RISEN – HE IS RISEN INDEED! +

 

Board of directors of the KNIGHT FEST

& ROYAL ORDER OF KNIGHTS

 ВИТЯЗЬ ФЕСТ 2020 +

 

Дорогие друзья,

 

От имени Управляющего Комитета Королевского Ордена Витязей, мы хотели бы сообщить вам, что в этом году ВИТЯЗЬ ФЕСТ – международный фестиваль витяжеской культуры и традиции на белградской крепости, организованный в сотрудничестве с городом Белградом, Белградской крепостью, Туристической организацией Сербии, с благословением Его Святейшества Сербского Патриарха Иринея, под покровительством Ее Королевского Высочества Принцессы Линды Карагеоргиевич, не сможет собрать своих витяжеских друзей со всего мира, его партнеров и участников, а также свою аудиторию детей, родителей, семей и туристов, как это делал на протяжении 17-ти лет в самые хорошие праздники, посвященные детям – Вербная суббота и Вход Господень в Иерусалим.

 

ВИТЯЗЬ ФЕСТ, запланированный в период с 6 по 12-ое апреля 2020 года, к сожалению не может состояться из-за чрезвычайной ситуации в мире, вызванной вирусной пандемией.

 

Королевский Орден Витязей и ВИТЯЗЬ ФЕСТ будут терпеливыми и с верой и любовью постараются отложить и сохранить свою научно-культурно-просветительскую часть фестиваля под названием «Неделя Витяжества», как можно скорее. Этот сектор фестиваля, в сотрудничестве с Музеем югославской кинематографии, представляет собой очень важный аспект деятельности ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а, поскольку он представляет нашей аудитории отобранные представители нашей духовной, художественной, научной, исторической, дипломатической и музыкальной сцены, посредством топ-лекций, мини-концертов, а также посредством фильмов витяжеской классики мирового класса.

 

В своих программах «Витяжеская Неделя» указывает на период витяжества, который представляет собой не только состояние воина с кодексом поведения, которого должен придерживаться каждый витязь, но и сам витяжский дух, который представляет веру, надежду и любовь. Такой дух и завет когда-то правили Белградом, Сербией и за ее пределами, и мы очень хотим чтобы они вернулись.

Бдительность, слышимость и сублимация всего, что было правильно у витязей тогда, сохранились до сих пор, но сейчас необходимо вернуть тот витяжский свет в наши сердца для выживания древнего и божественного витяжского наследия … мечты и идеала ребенка в нас самых.

ВИТЯЗЬ ФЕСТ как можно скорее с радостью сообщит Вам дату своего представления и в том году, своей «Недели Витяжества»!

С верой в витяжскую победу!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ+

Управляющий Комитет ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а

и КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ВИТЯЗЕЙ